Jak se přihlásit na zájezd

Název zájezdu a termín:*
Jméno:*
Rodné číslo:*
Adresa:*
E-mail:*
Telefon:
-

Přihláška je platná pouze se zaplacením zálohy!