Albánie na kole a kajaku

TERMÍN: 28. 5. – 10. 6. 2018 (14 dnů)

CENA: 9 500 Kč/os 

V ceně je doprava osob a materiálu, doprovod během cyklotrasy a plavby, zajištění noclehů, vedení, program.

V ceně není ubytování –  budeme bydlet volně ve stanech někdy v místních svérázných minikempech a vstupy. Celkově na útratu, případné poplatky za tábořiště postačí 200 €/os.

OBTÍŽNOST: střední

Albánie patří k nejkrásnějším evropským zemím. Jako přídavek navíc nabízí proti ostatním tajuplnost. Všude samé bílé vápencové hory, kterým do tří tisíc chybí jen málo a protože Albánci se pyšní také riviérou, jsou převýšení od hladiny moře k vrcholům vpravdě himálajská. S velkými zásahy do přírody přitom nepočítejte. Kromě Tirany žádná velká města Albánci nemají, železnice jen kousek a stejně tak i dálnice. Horské cesty bývají kamenité, děravé a často krkolomné. Zmíněná riviéra o délce asi 60 km je skalnatá s pískovými plážemi a k večeru ji často navštíví i pořádné kozí stádo při návratu z pastvy. Z hor padá celá řada divokých řek, z nichž některé jsou zkroceny přehradami. Že si v každé situaci při pohledu do kraje všimnete bunkrů  je všeobecně známo. Kdo si rád poslechne kousek historie, je právě v Albánii na správném místě. Albánci jsou potomky Illyrů, které později porazili Římané a ty zase Byzantinci, aby nakonec 500 let šéfovali v Albánii Turci. To už jsme ale v nové době, kdy zemi okupovali Italové a po válce ovlivňovali střídavě Rusové a Číňané. Města Gjirokastër, Korcë, Skhodër, Sarandë, Butrint jsou především vzpomínkami na minulost. Albánsky se domluvíte sotva a ani to není zapotřebí, protože domorodci, snad s výjimkou odlehlých samot patří k jazykově nejvybavenějším národům Evropy. Kolo a kajak nám umožní naprosto nevídané pohledy na zemi, kde je všechno jinak.


 

Program zájezdu:

1.den   Ve 14.00 odjezd od Vikingtouru, přes Slovensko, Maďarsko k jihu.

2.den   Přes Srbsko, Makedonii

3.den  Do Butrintu, prohlídka města, jež je pro neuvěřitelnou zachovalost památek zařazeno na seznem UNESCO – řecké divadlo, římské lázně, vila a chrám bohyně Minervy, benátská pevnost.

Poté přejezd do kempu.

4.den   Na kole nebo kajaku do Sarande – starodávný přístav, polokruhové hradby až 6 m vysoké, strážní věže, jedna z nich přímo na městské pláži, kterou končí pobřežní promenáda s datlovými palmami, uporstřed promenády schody, kterými vystoupíme k bazilice ze 6. stol., kajakáři mohou přeplout na Korfu – zámek císařovny Sisi

5.den     Kajak albánská riviéra – spoustu krásných i opuštěných pláží a skal do oblasti Lukove

Na kole silničkou – panorama albánské riviéry, rybářské vesničky s nabídkou zdejších rybích specialit, díky izolovanosti není pobřeží zastavěno hotely a turist. infrastrukturou jako jinde ve Středomoří, mikrobus se zatím přesune do dalšího kempu.

6.den   Kolo nebo kajak albánská riviéra do oblasti Himare. Riviéra je vyzdobená spoustou obraných pevnůstek z období studené války z období Hodžovi vlády. Himare – většina obyvatel Řekové, skvělá pláž z drobounkých oblázků, kam pobřeží padá strmě do moře.

7.den   Kolo nebo kajak albánská riviéra do oblasti Karaburum. Cestou se zastavíme místo na pobřeží, kde svedl bitvu Caesar s Antoniem. Klikatou silničkou vyšlápneme do 1 000 m.n.m. a sjedeme na hornatý poloostrov Karaburum – neobydlený s chráněnou faunou a vegetací, možno prohlédnout jeskyně. Starobylé řecké město Oricum, které Turci přejmenovali na Pashaliman (pašův přístav).

8. den Kolo nebo kajak albánská riviéra do oblasti Vlorë – zde 1912 vyhlášena albánská nezávislost – monumentální pomník, sídlo 1. albánské vlády, jinak město už ze starověku, producent vlny a vína, z památek na Turky mešita, blízkost italského pobřeží dala možnost rozkvětu pašeráctví a mafie, nyní již je zde ale bezpečno.

9.den   Opustíme albánskou riviéru – přejezd mikrobusem do Kukés, historicky první město nominované na Nobelovu cenu míru v r.2000 za přijetí 150 tis.kosovských uprchlíků, nyní moderní výstavba, původní město zatopeno umělým jezerem po dostavbě přehrady.

10.den Plavba kaňonem Drinu do Vau  i Spasit – původní hluboký kaňon (jeden z divů světa) zatopen přehradou (Světlo strany), úzký členitý kaňon s 1000 m vysokými vápencovými skalami. Na kole do Bajram Curri – divoké údolí, peřejnaté řeky Valbona, pohoří prokletí. Bajram Curri – novodobé městečko pojmenované po klíčovém bojovníku osvobození Albánie, krásné hlavně svojí polohou v horách.

11.den   Plavba pokračuje ohromujícím kaňonem  do Fierzë. Na kole etapa z Bajram Curri do osady Valbone kolem řeky Valbone – nádherná etapa s vodopády a hlubokými roklemi pod 2 700 m vysokou horou Jezerces.

12.den   Plavba zbývající úsek kaňonu do Komani. Plavba po jezeře Komani je považována za jednu z nejkrásnějších vodních tras na světě srovnatelná s plavbou podél norského pobřeží. Na kole zpět kolem řeky Valbone, z Fierze trajektem do Komani.

13.den    Mikrobusem do Šibeniku.

14.den    Cesta přes Chorvatsko a Rakousko do Brna.

INFORMACE : Pojedeme mikrobusem s přívěsem na kola a lodě. Program i sportovní nářadí  závisí  na složení skupiny. Může být kajaková, cyklistická nebo kombinovaná. Pohybovat se budeme podle programu, částečně na kajacích, částečně na kole, vždy s doprovodem mikrobusu. V horách a na pobřeží budeme bydlet volně ve stanech někdy v místních svérázných minikempech, nejčastěji spojených s restaurací. Stravovat se budeme z toho, co si přivezeme nebo na místě nakoupíme. V mikrobusu bude k dispozici propan butanový vařič, pro vícedenní túry doporučujeme pro skupiny malý plynový vařič. Vybavení na kolo a kajak dle běžných zvyklostí. Žádné speciality Albánie nevyžaduje. Doporučujeme s sebou 200 € /os na poplatky za tábořiště, útratu apod.

Název zájezdu a termín:*
Jméno:*
Rodné číslo:*
Adresa:*
E-mail:*
Telefon:
-