Albánie na mořském kajaku

TERMÍN: 17. – 28. 6. 2019 (12 dnů)

CENA:  10 600 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu, doprovod během plavby, zajištění noclehů, vedení, program.

V ceně není ubytování a vstupy.
Albánie patří k nejkrásnějším evropským zemím. Jako přídavek navíc nabízí proti ostatním tajuplnost. Všude samé bílé vápencové hory, kterým do tří tisíc chybí jen málo a protože Albánci se pyšní také riviérou, jsou převýšení od hladiny moře k vrcholům vpravdě himálajská. S velkými zásahy do přírody přitom nepočítejte. Kromě Tirany žádná velká města Albánci nemají, železnice jen kousek a stejně tak i dálnice. Horské cesty bývají kamenité, děravé a často krkolomné. Zmíněná riviéra o délce asi 60 km je skalnatá s pískovými plážemi a k večeru ji často navštíví i pořádné kozí stádo při návratu z pastvy. Z hor padá celá řada divokých řek, z nichž některé jsou zkroceny přehradami. Že si v každé situaci při pohledu do kraje všimnete bunkrů,  je všeobecně známo. Kdo si rád poslechne kousek historie, je právě v Albánii na správném místě. Albánci jsou potomky Illyrů, které později porazili Římané a ty zase Byzantinci, aby nakonec 500 let šéfovali v Albánii Turci. To už jsme ale v nové době, kdy zemi okupovali Italové a po válce ovlivňovali střídavě Rusové a Číňané. Města Gjirokastër, Korcë, Skhodër, Sarandë, Butrint jsou především vzpomínkami na minulost. Albánsky se domluvíte sotva a ani to není zapotřebí, protože domorodci, snad s výjimkou odlehlých samot patří k jazykově nejvybavenějším národům Evropy. Kolo a kajak nám umožní naprosto nevídané pohledy na zemi, kde je všechno jinak.

Kajak nám umožní naprosto nevídané pohledy na zemi, kde je všechno jinak, než doma. Nejdříve proplujeme kaňon řeky Drin. V osmdesátých letech min.st. vybudovali Albánci za pomoci Číňanů třístupňovou přehradu Světlo strany. Proplout asi 60 km do Komani je úžasný zážitek, patřící do skupiny typu norských fjordů nebo Puerto natales v Chile. Jezero je úzké, zákruty, strmé útesy, vodopády, jeskyně a závratné výšky. Po plavbě kaňonem se přesuneme na albánskou riviéru a to na její nejjižnější  bod v Butrintu se dvou a půl tisiciletými vykopávkami. (Dle počasí může program proběhnout v obráceném pořadí.) I ten, kdo se o archeologii nezajímá, v Butrintu neodolá, protože všechno, včetně soch, zůstalo tak zachovalé,  jakoby se ani o kdovíjakou minulost nejednalo. Amfiteátr, Palác Tří mušlí, Baptisterium, Akropole a divadlo. Právě z Butrintu vyplujeme na kajacích k severu do města Sarandë, bílého amfiteátru přímo naproti řeckému Korfu. Na Korfu samozřejmě přeplujeme. Albánská riviéra je zajímavá, skalnatá, zpestřená dnes už pomalovanými bunkry. Všude se tady vždycky bojovalo. Caesar, Antonius, Pompeius. Kolem řady jeskyní doplujeme do Vlorë, kde po 120 km plavbu ukončíme. Zbude –li čas, podíváme se do Tirany a Durrés (Drač).

 

Program zájezdu:

1.den     V 16.00 odjezd od Vikingtouru, směr Wien, Graz, Maribor,

2.den      Zagreb, Šibenik, Podgorica, Skhodër

3.den      Do Butrintu, prohlídka- začátek plavby k severu albánskou riviérou

(120 km)

4.den        Plavba Sarandë, Korfu

5.den       Plavba kajak albánská riviéra do oblasti Lukove

6.den        Plavba kajak albánská riviéra do oblasti Himare

7.den       Plavba kajak albánská riviéra do oblasti Karaburum

8.den       Plavba kajak albánská riviéra do oblasti Vlorë (celkem  120 km)

9.den        Mikrobusem do Durres, dále Komani, z Komani plavba na kajaku kaňonem řeky Drin (přehrada) do Fierze (30 km), možnost pěší túry údolím řeky Valbones (těžká a zajímavá vodácká řeka) do Bajram a zpět do Fierze.

10.den        Plavba na kajaku kaňonem zpět do  Komani

11. den       Mikrobusem do Skadaru, Podgorica, Šibenik

12 .den       Cesta do Brna

 

INFORMACE : Pojedeme mikrobusem s přívěsem na  lodě.  Pohybovat se budeme podle programu, částečně na kajacích, vždy s doprovodem mikrobusu. Na pobřeží budeme bydlet volně ve stanech někdy v místních svérázných minikempech, nejčastěji spojených s restaurací. Stravovat se budeme z toho, co si přivezeme nebo na místě nakoupíme. V mikrobusu bude k dispozici propan butanový vařič, pro jednotlivé túry doporučujeme pro skupiny malý plynový vařič. Vybavení na kajak dle běžných zvyklostí. Žádné speciality Albánie nevyžaduje. Doporučujeme s sebou 200 € /os.

Pokud se někdo rozhodne z časových důvodů pro leteckou nebo trajektovou dopravu – kolo, resp. kajak, bagáž,  atd  dopravíme.