Albánie – kaňon Driny a albánská riviéra

TERMÍN: 17. – 28. 6. 2022 (12 dnů)

CENA:  11 600 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu, doprovod během plavby, zajištění noclehů, vedení, program.

V ceně není ubytování a vstupy.
Albánie patří k nejkrásnějším evropským zemím. Jako přídavek navíc nabízí proti ostatním tajuplnost. Všude samé bílé vápencové hory, kterým do tří tisíc chybí jen málo a protože Albánci se pyšní také riviérou, jsou převýšení od hladiny moře k vrcholům vpravdě himálajská. S velkými zásahy do přírody přitom nepočítejte. Kromě Tirany žádná velká města Albánci nemají, železnice jen kousek a stejně tak i dálnice. Horské cesty bývají kamenité, děravé a často krkolomné. Zmíněná riviéra o délce asi 60 km je skalnatá s pískovými plážemi a k večeru ji často navštíví i pořádné kozí stádo při návratu z pastvy. Z hor padá celá řada divokých řek, z nichž některé jsou zkroceny přehradami. Že si v každé situaci při pohledu do kraje všimnete bunkrů,  je všeobecně známo. Kdo si rád poslechne kousek historie, je právě v Albánii na správném místě. Albánci jsou potomky Illyrů, které později porazili Římané a ty zase Byzantinci, aby nakonec 500 let šéfovali v Albánii Turci. To už jsme ale v nové době, kdy zemi okupovali Italové a po válce ovlivňovali střídavě Rusové a Číňané. Města Gjirokastër, Korcë, Skhodër, Sarandë, Butrint jsou především vzpomínkami na minulost. Albánsky se domluvíte sotva a ani to není zapotřebí, protože domorodci, snad s výjimkou odlehlých samot patří k jazykově nejvybavenějším národům Evropy. Kolo a kajak nám umožní naprosto nevídané pohledy na zemi, kde je všechno jinak.

Kajak nám umožní naprosto nevídané pohledy na zemi, kde je všechno jinak, než doma. Nejdříve proplujeme kaňon řeky Drin. V osmdesátých letech min.st. vybudovali Albánci za pomoci Číňanů třístupňovou přehradu Světlo strany. Proplout asi 60 km do Komani je úžasný zážitek, patřící do skupiny typu norských fjordů nebo Puerto natales v Chile. Jezero je úzké, zákruty, strmé útesy, vodopády, jeskyně a závratné výšky. Po plavbě kaňonem se přesuneme na albánskou riviéru a to na její nejjižnější  bod v Butrintu se dvou a půl tisiciletými vykopávkami. (Dle počasí může program proběhnout v obráceném pořadí.) I ten, kdo se o archeologii nezajímá, v Butrintu neodolá, protože všechno, včetně soch, zůstalo tak zachovalé,  jakoby se ani o kdovíjakou minulost nejednalo. Amfiteátr, Palác Tří mušlí, Baptisterium, Akropole a divadlo. Právě z Butrintu vyplujeme na kajacích k severu do města Sarandë, bílého amfiteátru přímo naproti řeckému Korfu. Na Korfu samozřejmě přeplujeme. Albánská riviéra je zajímavá, skalnatá, zpestřená dnes už pomalovanými bunkry. Všude se tady vždycky bojovalo. Caesar, Antonius, Pompeius. Kolem řady jeskyní doplujeme do Vlorë, kde po 120 km plavbu ukončíme. Zbude –li čas, podíváme se do Tirany a Durrés (Drač).

 

Program zájezdu:

1.den     Ve16.00 odjezd od Vikingtouru, směr Wien, Graz, Maribor,

2.den      Zagreb, Šibenik, Podgorica, Skhodër ( Skadar) , jedno z nejzajímavějších měst

Balkánu. Staré město s mešitou, pravoslavným i katolickým kostelem

3.den      Do Butrintu, prohlídka- začátek plavby k severu albánskou riviérou ( 120 km)

Butrint je původní řecké sídliště př. Kr., později Římané, Byzanc. Řecké stavby,

kostel, akropolis, divadlo, v okolí Butrintské jezero, v proláklině.

4.den   Plavba Sarandë, Korfu. Mezi Albánií a ostrovem Korfu je  asi 2 km otevřené vody,

což    při dobré předpovědi není problém. Podívat se na Korfu na kajaku je jistě

velkým zážitkem. Kdo si netroufá, v okolí Butrintu se na loďce nudit nebude.

5.den    Plavba na loďce albánská riviéra do oblasti Lukove

Nádherné pláže, skály, historií nabitá místa , především vojenských střetů římských

vojevůdců.

6.den    Plavba  albánská riviéra do oblasti Himare . V blízkosti se uskutečnila bitva

Caesara př.n.l. . Zájemci mohou navštívit nedaleké město Gjirokaster, kamenné

uličky, bílé střechy, rodiště Envera Hodži a světově známého spisovatele Ismaila

Kadare. Skvěle zachované osmanské město.

7.den     Plavba kajak albánská riviéra do oblasti Karaburum, kde uvidíme při obeplouvání

stejnojmenného poloostrova jeskyně. V okolí někdejší boj Pompeus – Caesar..

8.den     Plavba albánská riviéra do oblasti Vlorë./ celkem  120 km/ . Ve Vlore se

setkává  Jadran s Jónským mořem. Ve Vlore bylo vždycky nákladní přístaviště pro

lodě do Itálie. Ali pašaTepelenský  získal město na řadu století. Vlore je dodnes

typickým mafiánským městem.

9.den     Mikrobusem do Durres, dále Komani, z Komani plavba na  kaňonem řeky

Drin, kde je dnes přehrada „ Světlo strany“, kterou stavěli Číňané. Plavba kaňonem   je   úchvatná a patří k turistickým divům světa. Na kajaku doplujeme do Fierze, odkud lze uskutečnit pěší tůru kolem divoké řeky Valbones. až do městečka Bajram Curri.

10.den  Plavba kaňonem zpět do  Komani , cca 30 km.

  1. den Mikrobusem do Skadaru, Podgorica , Šibenik, návštěva vodopádů Krka.

12 . den      Cesta do Brna

 

INFORMACE : Pojedeme mikrobusem s přívěsem na  lodě.  Pohybovat se budeme podle programu, částečně na kajacích nebo jiných plavidlech, vždy s doprovodem mikrobusu. Na pobřeží budeme bydlet volně ve stanech někdy v místních svérázných minikempech, nejčastěji spojených s restaurací. Stravovat se budeme z toho, co si přivezeme nebo na místě nakoupíme. V mikrobusu bude k dispozici propan butanový vařič, pro jednotlivé túry doporučujeme pro skupiny malý plynový vařič. Vybavení na loď dle běžných zvyklostí. Žádné speciality Albánie nevyžaduje. Doporučujeme s sebou 200 € /os.

Pokud se někdo rozhodne z časových důvodů pro leteckou nebo trajektovou dopravu – kolo, resp. kajak, bagáž,  atd  dopravíme.