Aš, Cheb a Mariánské lázně na kole – dál už nedojedeme

IMG_3774Oblast severozápadu naší republiky zná z Brna  málokdo a některé speciality tohoto kraje u nás  prostě nemáme. Příkladně řeky ODRAVA, TEPLÁ  a OHŘE, bahenní sopky i když nepravé, rašeliniště a suché výrony kysličníku uhličitého a další  podivnosti, které nabízí třeba  rezervace SOOS. Také minulost probíhala na severozápadě úplně jinak a skutečnost,  že v r.1322 byl CHEB urván BAVORUM a připojen k ČECHÁM u nás tehdy asi nikdo nezaznamenal.

Jinak ovšem o roce 1945, kdy  na Plzeňsko přiharcovali  Američané, věděli u nás úplně všichni. My se můžeme alespoň podívat na rozcestí Ypsilonka, kde stojí památník na zmíněnou dobu.Ani pánové z Bezdružic, Ryzmburkové, rytíři z Kozlova, Jakoubek z Vřesovic s námi neměli mnoho společného. Tím méně obec tachovských Chodů se zajímavým názvem TŘI  SEKERY.  Na sopky ŽELEZNÁ  a KOMORNÍ  HURKA  si možná někdo pamatuje alespoň ze školy  stejně jako na propíchnutého Waldštejna a nesmrtelného Casanovu..

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU – ubytování po celou dobu na jednom místě a podpora mikrobusu na všech cyklotrasách.

Termín: 7. -14. 8. 2021

Cena: 4 200 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu, doprovod během túr,  7x nocleh v kempové chatce, program, průvodce.

Program zájezdu:

1.  den   Odjezd od Vikingtouru v 9.00 hod. BRNO –PRAHA –PLZEŇ – ROKYCANY- STEBNICE, ubytování, relaxace.

2. den Mikrobusem do Aše, něm. Aesche (3 lipani), 13.st., později protestantské město, hranice Čech, Bavor a Saska. Podivné museum s 25000 páry rukavic, na kopci Háj –  ašská rozhledna, vleky, pověst o Nahřbetskočovi, který napadal pocestné. Z Aše k severu po zelené signálce, národní park Smrečiny. Pomezí nás dál přes hranici nepustí, ale do městečka Hranice ano. Dříve Rossbach (Koňský potok), kde se napájeli koně. Dominanatou je evang. kostel sv. Martina. Přes Studánku a Loupežníka zpět do Aše. Mikrobusem kemp. 40 km kolo

3. den Na kole z kempu do Chebu, prohlídka, dříve Eger, řeka Ohře. Až do r.1945 německé obyvatelstvo, ženil se zde Václav II s německou Jitkou, zavražděn Albrecht z Waldštejna na nám. Jiřího z Poděbrad. Obrovské centrální náměstí, kam přijel Adolf  Hitler 1939. Kolem sev. břehu přehrady Skalka a dále krásnými lesy přírodního parku do Libé s hradem Libštejn a kostelem sv. Kateřiny.V Hazlově z r. 1224 je zřícenina hradu. V poslední době kuriozita se třemi starosty. Ve Vojtanově mají zase 7 rybníků a ve Františkových lázních Franzensbad 10 lázeňských domů. Slatinné lázně, kde je plno památníků a soch pacientů typu Goethe, Strauss, Beethoven, Němcová, Mueller. Přes sopku Komorní Hůrku a Cheb zpět do kempu. 48 km kolo

4. den   Z kempu na kole ještě jednou na Komorní Hůrku, geologicky nejmladší sopku u nás. Asi 200 000 let. Goethe. Pověsti o černých mužíčcích a jiných strašidlech. Po 10 km národní přírodní rezervace Soos, český Yellowstone, rašeliniště, slatiny, stezka po dně vyschlého jezera. Následuje osada Skalná se zříceninou Wildštejn. Velký Luh je až ze 17.st.,, za to vedlejší Plesná ze st. 17.st. město náboženských bojů, vypálené husity.. Zaniklý hrad Neuhaus v přírodním parku Kamenné vrchy. Možnost vrátit se do Chebu romantickým vláčkem.  35 km kolo

 

5. den Mikrobusem do Sokolova, dříve Falknov nad Ohří. Na kole revitalizovanou krajinou hnědého uhlí, lomů a navážek. Rekultivace. Přes Lomnici s těžbou nedaleko řeky Ohře na hrad Loket. Mohutná stavba, původně slovanské sídliště. Dnes vystaven největší meteorit v ČR ZAKLETÝ PURKRABÍ. Kolem řeky do Královského poříčí a do Sokolova. 40 km kolo

6. den Na kole k jihu do Českého lesa.V malé obci Doubrava nás čeká nádherný hrázděný dům Rustlerův statek. Podobné domy jsou i v osadě mýtina. Po chvíli dojedeme k jednomu z mnoha Středů Evropy. Realističtější je osada 3 Sekery, kde v 15. st. našli kupci náhodou ložisko měděné rudy. Později tam sídlili chodové, strážci hranic, též se sekerami. PřesDolní Žandov, původně zcela německý, do kempu. 50 km kolo

7. den Závěrem si dáme etapu, která uzavře naši cestu po předchozích poznáních názvy, které nás možná zmatou. Mikrobusem dojedeme do Mariánských lázních a odtud na kole z Kynžvartu do Kynšperku. Kynžvart jsou výstavní lázně s opraveným zámkem, ale nebylo to tak vždycky. Teprve po ubytování belgické královny a barona Rotschilda (každý samostatně) se dostaly lázně do světového povědomí.O klimatické lázně s nedalekou hradní zříceninou bylo postaráno. Slavkovským lesem, rašelinami, chráněnými krajinnými oblastmi, dojedeme do údolí  Ohře, do města Kynšperku. Městu udělil obchodní i hrdelní právo už Přemysl Otakar II a od té doby probíhaly nejrůznější války o dědictví. Zato v roce 1945 vydali Němci bez jediného výstřelu  Kynšperk Američanům, stejně jako všechna města v inkriminované zóně. Můžeme vidět židovský hřbitov, sousoší nejsvětější Trojice, Kostely na náměstí a také údolí romantické řeky Ohře. Mikrobusem do kempu.  35 km kolo

8.den    cesta STEBNICE – BRNO, příjezd do 16.00 hod.

 

INFORMACE: Jedeme mikrobusem s přívěsem, bydlíme v kempu u jezera, spíme v jednoduchých chatkách, sprchy, WC a kuchyňka v kempu, stejně jako hospoda, kde se vaří a kiosek, kde mají i pivo. Nákupy potravin možné v dědině STEBNICE  každý den..