Francie – Korzika na kole a kajaku

DSCN5436TERMÍN: 3 . – 14. 8. 2022 (12 dní)

CENA: 11 900 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu, obslužná doprava během túr, trajekt na Korsiku a zpět,  zajištění kempů a tábořišť, program.

 

V ceně nejsou kempy, vstupy

OBTÍŽNOST: střední až težká


Na Korsiku
dojedeme za den a noc, protože není daleko. Není jižněji než Pyreneje nebo Sofia. Její historie i kultura jsou od našich hodně rozdílné Římané, Janované, Řekové, Habsburci, Napoleon… Jinak je tomu s divokými soutěskami, malebnými zátokami, písečnými plážemi a horskými vrcholy nad mořem, kterými se Středoevropané pochlubit nemohou. Nejvyšší vrchol MONTE CINTO je skoro třítisícovka a z toho je vidět, že vyběhnout si z pláže na kopec není na Korsice jen tak. Průměrné teploty jsou na štěstí v rozmezí 15-26°C, takže ani při pěších túrách přehřátí nehrozí. Naopak teplota vody v červnu už 21°C pro plavání a pádlování bývá  docela příjemná. Jak příjemní budou Korsičané, nám může být jedno, protože jich je jen 200 000 a z toho skoro všichni žijí v BASTII, AJJACIU,BONIFACIU a CORTE. Mimo města se s nimi potkáme jen zřídka. KORSIKA je velký ostrov, 200 km délky, 80 km šířky, deset tisíc let  stará historie se dá sotva přečíst a už vůbec ne prohlédnout. Ani na kajaku ani na kole. Snad jen uvidět Bastii, Ajjacio, Porto, kus SZ pobřeží, Monte Cinto, Kaskádu Anglais a soutěsku Spelunca. Všechno prostřednictvím pedálů a pádel, takže na to hned tak nezapomeneme.

 

 

PROGRAM:

1.den   Ve 14.00 odjezd od Vikingtouru, Wien, Graz, Udine

2.den   Livorno, 4hodinový trajekt do Bastie

3.den   Přesun busem do Vizzavona, pěšky kaskády  Anglais. Jedná se o údolí s řetězem jezírek a tůní, kaskád a vodopádů, podle kterých vystoupáme po bezpečné cestě o 450 výškových metrů. Návrat stejně, celkem 2 hodiny.

4.den   Ajjacio, rodiště Napoleona, ale také citadela, později vězení. Město dramat, bojů, partyzánů, zastřelených prefektů a korsických nacionalistů. Také město nádherných pláží a ostrůvků.

5.den   Pobřežní silničkou kolem kapličky, která sloužila řeckým přistěhovalcům. Dále kolem lákavých pláží a staré obranné věže, střežící vjezd do zálivu. Působivé Rudé ostrovy, mys de la Parata.  Kajakáři rovněž kolem pobřeží a na Krvavé ostrovy z červeného porfyru. (celkem 15 km)

6.den   Kolo výjezd na vrchol Pozzo di Borgo (779), vyhořelý zámek s výhledem na záliv. Dále do sedla Col de Listincone do zálivu la Liscia. Setkání s kajakáři. ( 30km)

7.den   Přejezd mikrobusem do  Porto. Kola i kajaky. Mikrobusem s cyklisty do sedla Col de Verghio, 34 km, přes malebnou osadu Ota s s ostrým vyhlídkovým štítem. Staré silniční mosty, hradba hor, potok s tůněmi a průzračnou vodou, soutěsky a peřeje. Pěší tůra soutěskou Spelunca a pak velkolepý sjezd na kole z výšky 1477 m k moři do Porta. Kajakáři z Porta na Capo Rosso a do Porta kolem rudých skal. ( 20 km)

8.den    Z Porta silničkou vzhůru k osadě BUSSAGLIA s dlouhou pláží a pak k mostu přes potok téměř až do osady SERRIERA. Silnička je vytesaná do červených skal a celý úsek až do PARTINELLA patří k nejkrásnějším korsickým cyklotúrám. V PARTINELLU navštívíme pláž CASPID, odkud vzhůru do sedla BOCCA PALMARELLA s krásnými výhledy na poloostrov SCANDOLA a zátoku. Ze sedla dolů k říčce FANGU. Odtud odbočíme vpravo z naší trasy nahlédnout do romantického údolí se skalami kolem toku, tůněmi a obřími hrnci. Následuje sjezd do GALÉRIE s 300 obyvateli (40km).
Kajakáři členitým pobřežím kolem PUNTA ROSSA a PUNTA SCOPA a napříč hlubokou zátokou Girolata, 6 km otevřené vody. Kolem skal přírodní rezervace SCANDOLA a dalších bílých a červených pobřežních skal do Galérie. ( 30 km)

9. den Z GALÉRIE zpět k mostu přes FANGO a dále silničkou v pobřežních skalách. Ta sleduje v zásadě pobřeží až do cíle do CALVI. Nejdříve do BOCCA BASTA , kde
mínili Francouzi provádět jaderné pokusy, ale Korsičané se postavili proti. Dnes potkáme 15 větrných elektráren a v ARGENTEIA opuštěné doly na stříbro. Poloostrov CAVALO míjíme blízko a odtud je už vidět typická socha bílé Madony.  Objedeme poloostrov LA REVERETA, na jehož výspu vede sjízdná, ale dost divoká cesta. Pokud na výspu nepojedeme, pohodlně přímo do CALVI. ( 30 km)
Kajakáři členitým skalnatým pobřežím kolem mysu CAPO CAVALLO a kolem hluboko do moře zasahujícího poloostrova LA REVERETA do CALVI ( 25 km)

10.den  Na kole vzhůru ke kostelu St.Restituda s freskami ze 13.st., dále do města Calenzana, známé neuvěřitelným obranným bojem. Na skalním výběžku trčí obec Montemaggiore, krásný výhled na zátoku Calvi. Dolů k moři do Algajoly. Odtud  stále nad mořem do cíle poslední etapy Ille Rousse.  (40 km) Kajakáři zátokou Calvi a málo členitým pobřežím do Ille rousse. (30 km)

11. den Mikrobusem do Bastia, trajekt do Livorna, cesta přes noc

12.den Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.

 

INFORMACE:

Pojedeme mikrobusem s přívěsem na kola a lodě. Podle zájemců vytvoříme skupinu cyklistickou, kajakářskou nebo kombinovanou. Nocovat budeme v kempech a na tábořištích, polopenze z naší polní kuchyně. Dokoupení potravin bude denně možné.

Název zájezdu a termín:*
Jméno:*
Rodné číslo:*
Adresa:*
E-mail:*
Telefon:
-