Maďarsko – Ramena Dunaje na kajaku

madarskoTERMÍN:  10. – 13. 9. 2020, 17. – 20. 9. 2020 (4 dny)

CENA: 850 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu dle programu, vedení, zajištění tábořišť.

 

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU – podpora mikrobusu na všech cyklotrasách, zcela bezpečná plavba pod vedením zkušeného instruktora na vodě.

Ramena Dunaje nejsou od nás daleko a vodáci je mají rádi. Nejedná se o divokou vodu s peřejemi, ale přece jen vodu tekoucí, přitažlivou svou vyjímečností okolí a odlehlostí od civilizace. Plavba rameny je zajímavá na slovenské i maďarské straně a také Mošovský Dunaj teče slušnou rychlostí 10 km/h. Břehy a pláže z drobných kamínků se nabízí pro snadné vystupování, koupání a táboření. Lužní les, jako kulisa plavby, oplývá už ze své podstaty nezvyklou vegetací i živočišnou říší. Volavky, čápi, labutě, racci, draví ptáci, ale také jeleni, srnci a divočáci jsou v lužním lese doma. Voda proudí, v zákrutách usazuje písek a vegetace navozuje dojem amazonského pralesa.

 PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den v 8.00 odjezd od Vikingtouru do Čunova

2. a 3. den plavba, cyklotúry

4. den dokončení plavby v Medvedově, mikrobusem do Brna

INFORMACE: Dopravujeme se mikrobusem s přívěsem na kola a lodě. Nocujeme ve vlastních stanech. Stravujeme se z vlastních zásob. Vše potřebné si vezeme v lodích. Zájemcům zajistíme zapůjčení lodí i příslušenství. Začátečníky seznámíme na Brněnské přehradě se základy vodní turistiky. Zarputilí nepřátelé plavidel mohou trasu absolvovat na kole.