Maďarsko – Ramena Dunaje na kajaku

TERMÍN:  24. – 26. 5. 2024 (3 dny)

CENA: 1 700 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu dle programu, vedení, zajištění tábořišť.

 

Ramena Dunaje nejsou od nás daleko a vodáci je mají rádi. Nejedná se o divokou vodu s peřejemi, ale přece jen vodu tekoucí, přitažlivou svou vyjímečností okolí a odlehlostí od civilizace. Plavba rameny je zajímavá na slovenské i maďarské straně a také Mošovský Dunaj teče slušnou rychlostí 10 km/h. Břehy a pláže z drobných kamínků se nabízí pro snadné vystupování, koupání a táboření. Lužní les, jako kulisa plavby, oplývá už ze své podstaty nezvyklou vegetací i živočišnou říší. Volavky, čápi, labutě, racci, draví ptáci, ale také jeleni, srnci a divočáci jsou v lužním lese doma. Voda proudí, v zákrutách usazuje písek a vegetace navozuje dojem amazonského pralesa.

 PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den odjezd ráno z Vikingtouru, začátek plavby z Čunova

2. den plavba do Vadlodak

3. den plavba do Medvedova, mikrobusem do Brna

INFORMACE: Dopravujeme se mikrobusem s přívěsem na kola a lodě. Nocujeme ve vlastních stanech. Stravujeme se z vlastních zásob. Vše potřebné si vezeme v lodích. Zájemcům zajistíme zapůjčení lodí i příslušenství. Začátečníky seznámíme na Brněnské přehradě se základy vodní turistiky.