Maďarsko – po Dunaji z Komárna do Budapešti

Uhři kdysi rozvrátili Moravu, ale potom jsme s nimi byli pár století v jednom státě. Po rozpadu Rakouska – Uherska došlo mezi námi a Maďary dokonce k válce. I sousedské vztahy se v našich dějinách chvilku vyskytly a teď nic. Ale úplně nic zase ne. Máme přece Vyšegrad  maďarsky Visegrád a nedaleko odtud Ostřihom, Esztergom po jejich. Se slovenským Štúrovem je Ostřihom prakticky jedno město, které se dříve jmenovalo Kokot. Kokot znamená staroslovensky kohout, abychom se zorientovali. Hlavně ale musíme vědět, že Esztergom je svaté místo zrodu maďarského státu. Slavnou katedrálu na pravém břehu nevynecháme, stejně jako Visegrád po našem Vyšegrad, kde se kdysi dávno sešli polský král Kazimierz III, uherský Karel I a náš Jan Lucemburský. Zdejší pevnost bude bezesporu také ve spektru našeho zájmu. Nakonec stejně doplujeme do Budapešti, slavného města s množstvím slavných památek, které neuvidíme, protože by nám to trvalo týden. Zcela zbytečně jsme ale do Budapešti nepluli. Rybářskou Baštu, mosty, parlament a Markétin ostrov spatříme už z kajaku, něco víc pak z mikrobusu. Budapešť patří k nejkrásnějším městům Evropy, Dunaj k největším řekám a každý Maďar může za to, že je Maďar ( Jaroslav Hašek ).

TERMÍN: 4. – 8. 5. 2024

CENA: 2 200 Kč

V ceně je doprava osob a materiálu do Komárna, doprovod během plavby, doprava dle programu, zajištění ubytování, program, vedení.

V ceně není ubytování, kempy, pojištění, stravování, vstupy.

Program:

1.den  v 11.00 odjezd mikrobusem z Brna, Kounicova 20, Vikingtour do Bratislavy a Komárna, kemp Yacht club Komárno.

2.den plavba  do Esztergom / Ostřihom/, návštěva města a katedrály. / camp

Grand Camping and Bungalow, Nagy Duna Sétány.

3.den plavba  přes Visegrád, prohlídka hradu a města, pokračování do campu Regata Sabadidoe.

4.den plavba  do Budapešti, jižní část, ukončení plavby, mikrobusem prohlídka, odjezd do kempu Regata / druhá noc /.

5.den Dopoledne ještě prohlídka Budapešti, odpoledne  odjezd do Brna k Vikingtouru.

Informace:

Mikrobusem s přívěsem na lodě pojedeme do Komárna. Odtud už po vodě 3 dny plavby do Budapešti. Spíme ve vlastních stanech, stravujeme se individuálně. Řeka docela teče, denní etapy předpokládáme mezi 40 a 50 kilometry.