Polsko – Mazury na kajaku

Víc než 2000 jezer ledovcového původu je určitě dostatečný důvod pro zápis do památek UNESCO. Navíc jsou jezera velká. Větší už v Polsku nemají. Jezerní soustava je největší zásobárna Polska pitnou vodou a to už 12000 let. To je právě doba, kdy roztál místní ledovec. Krajina se dnes hodně podobá na jezerní krajinu finskou. Také okolí, kterému  odborníci říkají ledovcová plošina, vypadá pro naše oko zvláštně. Protože je všude kolem rákosí, louky a les, člověk sotva pozná, v čem se vlastně liší ty Mazury od krajiny jihočeských rybníků? Jestli naši kulturní krajinu vytvořil člověk a tu jejich ledovec, musí být ve výsledku patrný rozdíl. Zkusíme ho objevit na samotných Mazurách.
  A nepůjde jen o vodu a les. Nedaleko můžeme navštívit Hitlerův bunkr, pohraniční městečko Suwalki, Zoopark v Kadzidlovu, romantickou řeku Krutynia a pohraničí s ruskou Kaliningradskou oblastí.
   Co to je ale za lidi, kteří jsou v té krajině po roztátém ledovci doma? Pořád se o jejich původu vedou odborné debaty. Nejsou to ani Poláci, ani potomci Němců z Ostpreusen / východní Prusy/. Baltové to ale k překvapení jsou. Tedy pobaltští potomci národa Prusů, kteří byli Germány vyhlazeni, podobně jako Polabští Slované. Tento pobaltský národ Prusů byl bratrským národem Litevců a Lotyšů a tvořili jednotnou a zcela samostatnou skupinu. Protože je to všechno už dlouhá staletí, sotva bychom dnes nějaké přímé potomky dávných Prusů našli. Jejich jazyk ale podobnost s baltskými jazyky připomíná. Zbývá snad jen objasnit sám název Mazury, ale ani to neumíme.  Nejen, že souvisí s polským tancem mazurkou, ale obyvatelům jezerní krajiny se vždycky říkalo Mazuři. Jazykozpytci se přiklání k tomu, že Mazur bylo původně jméno nebo ještě lépe  přezdívka, takže při tom pro jednoduchost zůstaneme. Poláci dnes říkají oblasti Mazurských jezer Mazowsze.
TERMÍN: 8. – 16. 6. 2024

CENA: 6 500 Kč

V ceně je doprava osob, kajaků a materiálu, program, doprovod auta, vedení, zajištění noclehů.

Program:

Den před odjezdem odpoledne naložíme na loděnici na Sokoláku kajaky a první den dojedeme přes Warszawu  na Mazury, do kempu Jaskowo. Podle pokynů nabalíme druhý den  potřebné věci do kajaků a poplujeme soustavou jezer, řek a průplavů Ruciane-Nida, Mikolajki, jezero Taltowisko, Szymon, Boczne, město Gizycko, jezero Kisajno, Mamry, do cíle města Wegorzewo, po našem Úhořovo. Je to asi 130 km plavby bez technické obtížnosti. Těžkosti může způsobit vítr, ale v kritickém případě použijeme doprovodný mikrobus.
Základní věci, jako stany, spacáky, oblečení si vezeme s sebou v kajacích, stejně jako potraviny a vodu na 2 dny. Člověk nikdy neví. Spíme na příhodných místech, kam doplujeme, někdy v kempu.

Při 7 dnech na vodě budou denní etapy do 20 km, což při běžné turistické rychlosti představuje 5 hodin plavby.
Před vyplutím dostane každý účastník mapku s denními etapami.
Pokud by se někdo rozhodl, kombinovat plavbu s cyklistikou, tato varianta je po domluvě možná.