Maďarsko historické pro seniory

Maďaři a jejich minulost

Navštívit na pár dní na podzim Maďarsko je jistě přínosné a zajímavé pro každého, kdo touží po kousku informací z dávných dob. Zvláště když do programu jsme cíleně zařadili lokality typu VISEGRÁD, BUDAPEST, OSTŘIHOM, MOHÁČ, PÉCS, o kterých už bezpochyby každý slyšel. Když přidáme ještě ŠOPROŇ, BALATON, veletok DUNAJ, lázně HARKÁNY a speciality věhlasné maďarské kuchyně s povinnou skleničkou tokajského, vlajkového produktu místního vinařství, bude se vám zdát, že jste už v někdejších Dolních Uhrách skoro doma.

Dnes s Maďarskem sice přímo nesousedíme, ale snad od dob, kdy se uherské kmeny usídlily v dnešní Uherské nížině, měla Morava s Uhrami kus společných dějin. Začínají známým tvrzením, že Maďaři rozvrátili Velkou Moravu. I když je tvrzení dost blízké realitě, nebyly styky Arpádovců s Přemyslovci výhradně nepřátelské. Asi by si král Přemysl Otakar I. jinak nevzal za ženu uherskou princeznu Konstancii. Jejich osobní život byl úspěšný, jinak tomu bylo na poli politickém, církevním a příbuzenském. Tehdy, ve středověku, se problémy řešily často zapuzením manželek. Bývaly to ale vleklé procesy, neb manželky nesouhlasily. Královna není jen tak ledajaké postavení. Nesouhlasila ani Konstancie a z procesu se vyvinul solidní námět na řadu uměleckých zpracování. Daleko později proběhlo na Višegrádě polsko – maďarsko – české jednání tentokrát o nové obchodní stezce z východu na západ. A i potom řada dalších důležitých jednání až do dnešních dob. Ze společných dějin nelze vynechat bitvu s Turky u Moháče (1526), kde při útěku zahynul král Ludvík Jagelonský.

Také působením J. A. Komenského (vlastním jménem Szeges), bylo spjato s Uhrami především jeho působením v městečku Šárošpáták, kde kromě praktické pedagogické činnosti napsal Komenský Schola ludus  a Orbis pictus.

V roce 1920 padl pak rozsudek nad staletou Svatoštěpánskou říší. Maďaři přišli o miliony občanů, kteří rozhodnutím mocností zůstali rázem v zahraničí. Do střetu s Maďary jsme se při vzniku Československa dostali i my. Někteří znalci tvrdí, že z této křivdy jsou Maďaři uplakaní, sentimentální, zoufalí a pesimističtí. Jsou prý rádi, když je jejich pláč slyšet víc než úpění ostatních.

Není lepším způsobem poznání, než se na ně zajet osobně podívat.

Termín: 14. – 17. 10. 2021

Cena: 5.500 Kč

V ceně je doprava mikrobusem, 3 x  nocleh v lázeňských chatkách se snídaní, program, průvodce

Program zájezdu:

1. den Odjezd z Brna od Vikingtouru (Kounicova 20) v 7 hod. Přes Bratislavu  do Ostřihom (Esztergom), který je spojen se Štúrovem, dříve Párkány, mostem Marie Valérie se zajímavou historií. Ostřihom byl založen Římany, později převzat Slovany a po nich Maďary, kteří si zde udělali hlavní město země i s biskupstvím. Z těch dob je k vidění bazilika Sv. Štěpána, největší kostel v Maďarsku. Má ohromující kopuli, na kterou lze při trošce vytrvalosti vystoupit a podívat se nejen na město ale i na nedaleký palác s muzeem.

Poté se přesuneme do Višegrádu s královským palácem na právé straně Dunaje. Uvidíme obrovskou pevnost proti Habsburkům, značně zničenou za turecké nadvlády. Zbytek pevnosti pak vyhodili Habsburci. Spolu s pevností je citadela osou obrany města. Citadele vévodí Šalamounova věž, kde byly po staletí uloženy korunovační klenoty. Nocleh na slovenské straně v lázních Štúrovo.

2. den odjezd do Budapešti – prohlídka královského paláce, parlamentu, Margaretina ostrova a rybářské bašty. Pro zájemce se nabízí prohlídka výletní lodí. Nocleh opět  Štúrovo.

3. den kolem Dunaje k jihu do Moháče, návštěva bitevného pole, kde osmanský sultán Sulejman za pouhé 2 hodiny porazil zmíněného krále Ludvíka Jagelonského. Od těch dob usedli na uherský trůn Habsburci a expandující Turci si udrželi nadvládu 150 let nad tímro nejjižnějším městem Maďarska.

Přejezd do lázní Arkány, sirných lázní pro nápravu pohybového ústrojí. Nocleh v lázních.

4. den cesta přes Pécs (Pětikostelí), architektonické památky z tureckých dob – minaret ze seznamu UNESCA, restaurace a kavárny. Po obědě návštěva Balatonu, Gyor, Bratislava, Brno.