Dánsko, Norsko, Švédsko – poznávací zájezd

TERMÍN: 27. 7. – 4. 8. 2018 (9 dnů)

CENA: 12 400 Kč + do 3 000 Kč 6x ubytování kempová chatka  (platí se na místě)

V ceně je doprava mikrobusem, trajekty do Skandinávie a zpět, zajištění ubytování, polopenze, průvodce, program

 

V ceně nejsou vnitrozemské trajekty, ubytování (chatka asi 500 Kč/os/noc), vstupy

OBTÍŽNOST: lehká

Skandinávie se myslí dnes Dánsko, Norsko a Švédsko a v očích Středoevropanů je to kraj vzdálený, studený a málo obydlený. V létě bývá ozářen nezapadajícím sluncem, v zimě polární září. Lidé moc nemluví a když, stejně jim není rozumět. Ještě ke všemu jsou potomky Vikingů, takže není radno si s nimi moc začínat. Ve velkém množství pijí tvrdý alkohol, všude vyvěšují státní vlajky a rádi běhají na lyžích. Nemají mnoho historických památek, protože jim všechny shořely s výjimkou dřevěných kostelů, starých tisíc let. Jsou ale specialisté na muzea a v každé dědině mají aspoň jedno. Spokojí se obvykle s imitací ženské postavy z kusu slámy, hadrou na hlavu jako šátku a koštětem. Tyto rekvizity stačí, aby je vystavili v opuštěné chalupě s hrdým názvem etnografické muzeum. Zaznamenali jsme i obce, ve kterých byly jen čtyři domy a v každém bylo muzeum, navíc všechna nějak souvisela s rybami. Kulinářské zážitky neočekávejte, rybí maso bývá uhněteno do hnědých malých nebo velkých koulí. O skandinávské kuchyni ve světě nikdo nikdy neslyšel. V poslední době ale Skandinávci svoji image ztrácí. Všude se zamyká, někde se i krade, imigranti obtěžují ženské a Barnevernet bere rodinám děti. Romantickou idylou už Skandinávie není, i když hory, jezera, ledovce, vodopády a fjordy nás budou šokovat stejně jako Karla Čapka před bez mála sto lety.

 

PROGRAM:

  1. DEN  odjezd od Vikingtouru (Brno) v 16h přes noc směr Praha, Dresden, Berlín, Rostock

2.DEN  dopoledne prohlídka Rostocku, hanzovního města s vysokou věží kostela Sv. Petra, která sloužila mořeplavcům jako maják, ve starém městě uvidíme roztomilé malé domky, obchůdky a kavárničky,v poledne trajekt Rostock –  Gedser, což je dánské město, kde se Němci poprvé  za války vylodili v roce 1940, kousek od moře je vystavený nejjižnější dánský kámen. V Kodani (Cobenhaven), kupeckém městě navštívíme zámek Christiansborg, který ač mnohokrát vyhořel je dnes sídlem parlamentu. Snad ještě důležitější je pro Dány palác Amalienborg, kde sídlí král, takže interiéry nejsou přístupné a spokojíme se střídáním stráží. Odtud je kousek ke kanálu s loděmi na vyhlídkovou plavbu městem. Častým cílem je zábavní park Tivoli, Glyptotéka a Národní muzeum, kde vynikají etnografické sbírky z Grónska. Ubytování v Kodani v kempu.

3.DEN ostrovem Sjaeland k severu do města Hillerød se zámkem Frederiksborg, kde byly po staletí korunováni dánští králové. Zámku ale chybí zdobená kašna, kterou odvezli Švédové v 18. stol. jako válečnou kořist. Nedaleko už je přístav Helsingør, kde král vybíral poplatek od lodí proplouvajících Öresundem. Za tím účelem měl v zámku Kronborg umístěna děla na lodě, které se zdráhaly placení. Sem umístil Shakespeare příběh prince Hamleta a je zde i údajný Hamletův hrob. Dnes je v zámku také obchodní a lodní muzeum. Dvacetiminutový trajekt nás převeze na švédskou stranu do města Helsingborg, svědka mnohých dánsko-švédských bojů o mýtné. Dnes zde sídlí společnost IKEA. Přes Halmstad, který býval dánskou pevností do Göteborgu a Trollhätten. Vodopády na řece Götta a začátek plavební dráhy do Stockholmu. V Haldenu je kromě malebných uliček je velká pevnost Frederiksten, která bránila Nory před Švédy. Byl zde zastřelen švédský král Karel XII. V Sarpsborgu protéká největší řeka Gloma, kterou uvidíme těsně před ústím i s vodopády Sarpefosem. Zde nocleh.

4.DEN  Oslo, ostrov Bygdøy, muzeum Fram, Kontiki, Vikinských lodí. Vyhlídka z lyžařského střediska Holmenkolen na Oslofjord. Zajímavá je moderní radnice s typickým sousoším nevěry. Nevynecháme Frogner park, kde vystupují peruánští, ruští i kubánští muzikanti a nad nimi trůní podivné dynamické sochy Thorvaldsena. Alespoň kousek se projdeme po Karl Johans Gate, v jejímž konci stojí málo honosný královský palác. Pevnost Akershus je nejznámější středověkou stavbou. Pohled přes hlavně děl na fjord je impozantní. Oslo opustíme k severozápadu na Honefoss, město se dvojitým vodopádem a údolím Valdres. V Nes odbočíme na Hedalen, kde je dřevěný kostel z 12. stol. Silnice stoupá a jezero Bygdin je už v nejvyšším pohoří Skandinávie Jotunheimen (domov obrů), vlevo známá hora Glittertind (2 167). Raftařská řeka Sjoa nabízí možnost splutí na raftu. V městečku Otta nocleh.

5.DEN  údolím Gudbrandsdalen kolem nezvykle dlouhého jezera Vagatn a řeky Otta do osady Lom s nejznámějším dřevěným kostelem z roku 1240. Navštívíme také místní vlastivědné muzeum. Přes Bismo, kde se vyrábí tahací harmoniky a také se na ně hraje, kolem vodopádu Donfoss a Pollfoss k lyžařským terénům Grotli. K jihu přes Videseter s letním lyžováním (možnost vypůjčení lyží) k jezeru Strynvatn a dál k ledovci Jostedalsbreen v Briksdalenu (kočáry tažené fjordskými koňmi, čelo ledovce). Do městečka Loen – nocleh.

6.DEN přejezd do Grotli, všude kolem divoké hory, ledovce a vodopády k vysoko položené chatě Dalsniba, často zde možnost uvidět stáda sobů. Dlouhým sjezdem k nejznámějšímu fjordu Geirangden s vodopádem Sedum sester a vyhlídkovou skálou známou z fotografií.            Sjedeme o 1 500 výškových metrů. Možnost plavby výletní lodí do Hellesyltu. Čeká nás špičkový zážítek naší trasy Trollstigveien (cesta trolů) plná zatáček a výhledů, skalních vrcholů a horolezeckých terénů. Zdatní mohou absolvovat pěšky lehké zajištěné cestě. Nocleh ve městě Åndalsnes.

7.DEN  údolím Ronsdalem s výhledy na mohutnou skalní hradbu Trolltindane (zuby trola) do městečka Donbås, které je význačnou křižovatkou mezi pohořími Dovrefjell, Rondane a Jotunheimem. Po 50 km údolí velké řeky Lågen do městečka Vinstra (bydliště autora Peer Gynta Ibsena). Dále pak do Lillehameru, olympijského centra 1994, zde velký skanzen. Podél 100 km jezera do Hamaru, sídla biskupů, velká katedrála, hala zimní sportů pro olympiádu. K severu do města Elverum s největší norskou řeka Gloma, kterou jsme viděli v Sarpsborgu ústit do moře. Dříve se používala pro plavení dřeva. Pevnost Christiansfjell zabraňovala průniku Švédů. Hranice a první švédské město Arvika, kde se vyrábí Volvo. V okolí množství jezer a zelených kopců v protikladu k divokému kamenitému Norsku. Západně od města pohřebiště a mohyly z doby bronzové. Po 70 km nás čeká město Karlstad na břehu největšího švédského jezera Vänern. Město 4 krát vyhořelo a proto se ze starého vikinského města stalo moderní středisko sportu se skvělou vybaveností – zde nocleh.

8.DEN přejezd do města Karlskoga (Karlův les) – zde žil Alfred Nobel. Dále do města Askersund na břehu dalšího jezera Vetern a Motaly, kudy prochází Göta kanál. V Gränně navštívíme muzeum s polární tématikou a letem Andrého na severní pól. Trajektem je možné doplout na zvláštní ostrov Visingsø se zříceninami hradu, opředeném bájemi a pověstmi. Další zastávkou je Huskvarna se známou strojní výrobou. Jonköping je universitní a sportovní město s muzeem rádií. Přes Helsingborg Malmö do Trelleborgu s pevností vystavěnou otroky. V kruhové pevnosti je v současné době vikinské muzeum. Přejezd trajektem (4h) do Sassnitz.

9.DEN cesta Sassnitz – Brno, příjezd ve večerních hodinách

 

INFORMACE:

Cestovat budeme mikrobusem pro 9 osob. Ubytování v kempových chatách po 4 osobách. Stravování formou polopenze. Nákup potravin bude denně možný. Ve Skandinávii je draho, potraviny si sebou vezou i Němci. Praktické je platit kartou, protože jinak je třeba operovat se 4 měnami.

Během trasy nevynecháme hrady, zámky, stadiony, muzea, stejně jako vodopády, ledovce, hory a fjordy. Barevné domky nám zůstanou v očích ještě dlouho po návratu. S pěšími túrami nepočítáme, spíš s prohlídkami a procházkami maxim. dvouhodinovými.

Název zájezdu a termín:*
Jméno:*
Rodné číslo:*
Adresa:*
E-mail:*
Telefon:
-