Orlické hory na kole – hřeben na který nezapomenete

DSCN9095

CHKO Orlické hory je romantickou oblastí bukových a smrkových lesů, vystupujících až na hlavní hřeben do výšek kolem 1000 m n. m., s nejvyšším vrcholem Velká Dešťná ( 1115 m n. m. ). Sám název napovídá, že o vodu tu nouzi nemají a ta ještě ke všemu zůstává povětšinou na povrchu díky nepropustné vrstvě krystalických břidlic. Rozsáhlá rašeliniště Jelení lázeň, Pěticestí a hlavně Czarne Bagno na polské straně tuto skutečnost dokazují. Kromě přírodních specialit uvidíme i velké a u nás málo známé lyžařské středisko Zeleniec, ale zato hodně známá střediska Rokytnice, Olešnice a Dešťné na naší straně. Časté dřevěné domky poloopuštěných osad už mizí v oparu minulosti a přibývá nových i opravených staveb a zařízení , určených pro pobyt i potěšení. Stará dobrá chata na Šerlichu, chata Orlice i Kunštácká kaple zůstávají na svých místech pro návštěvníky, kteří pamatují Orličky před dávnými desetiletími. Stejně tak zůstávají vojenské objekty z doby  přepadení Československa Nemci, tedy pozůstatky  pohraničních  opevnění z r. 1938. Adam, Hanička, srub Průsek, dělostřelecká Tvrz, pěchotní sruby R 81, R 82 a řada řopíků jsou právě ve vrcholových partiích Orliček velmi zřetelné.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU – ubytování po celou dobu na jednom místě a podpora mikrobusu na všech cyklotrasách.

TERMÍN: 29. 7. – 1. 8. 2021

CENA: 3 100 Kč

V ceně je doprava osob a kol, obslužná doprava túr, 3x nocleh, program, průvodce.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den v 7:00 hod. odjezd od kanceláře Vikingtouru, Brno Kounicova 20/22,  Letohrad, barokní zámek a barokní domy na krásném Václavském náměstí. Odtud na kole na prohlídku vodní nádrže Pastviny. Pak opět na kole  nahoru na pevnost Adam kolem Vitanovského potoka, do výšky nad 700 m. Rozhled, m.j. na lyžařské středisko Petrovice a údolí Divoké Orlice. Mikrobusem do Orlického Záhoří, které, jak název napovídá, je odděleno od Čech mohutným a dlouhým hřebenem Orlických hor. Ubytování.

2.den  Na kole z Orlického Záhoří vzhůru na Pěticestí do 1000 m. a dále na Komáří vrch s rezervací, která je ovšem za plotem a nepřístupná. Přes pěchotní srub Průsek Jiráskovou hřebenovou cestou k rozhledně Anna /992m/  Byla z vojenských důvodů zničena 1937, ale teď už v červeném provedení zase funguje. Nemineme pěchotní sruby R 82 a R81 a především pevnost Hanička, která není bohužel pro veřejnost otevřená. Jiráskovou cestou dojedeme dolů na Zemskou bránu, která představuje skutečnou bránu do země České společně s Divokou Orlicí. Místo je impozantní a zřejmě vždycky bylo. Most, Pašerácká lávka, Ledříčkova skála, zbojník. Zpět po silnici do Bartošovic, které se mohou pochlubit vynikajícím urbářem, kde se dovíme o všech majetnických vztazích a řemeslech dávných dob. Tudy k nám také pronikali Henleinovci před 21.sv. válkou a také partyzáni na jejím konci. Dojedeme do Neratova s velkým opraveným kostelem se skelněnou střechou a odtud už do Záhoří. / 60 KM kolo /.

3.den Na kole k severu do Kunštátu a dále do Bedřichova a Trčkova. Zvláště Trčkov patří k historicky velmi zajímavé lokalitě. V době pobělohorské, kdy probíhala rekatolizace, žila na severu Čech, včetně naší oblasti, silná protestantská menšina. Z vrchnosti byla reprezentována Adamem Trčkou. Došlo k ozbrojeným bojům, které nakonec rozhodlo vojsko. Jméno Adam zřejmě použili stavitelé vojenské pevnosti 1938. Možnost navštívit jedinečnou Národní přírodní rezervaci se zbytky původního smíšeného porostu, malebné potůčky, studánky. Vzhůru do Šerlišského sedla a na vrchol k Masarykově chatě. Pohybujeme se stále ve výšce kolem 1000 m. Do doliny na Šerlišský mlýn, název z němčiny, znamená čistý, čirý. Mlýn byl v r. 1902 přestavěn na pilu, která vyráběla šindele a později na ubytovací hostinec. Za 2. sv.války tam trávila dlouhý čas rodina generála Pauluse.Do Sedloňova a Velkého Dešťného, známá lyžařská střediska. Přes hřeben do Záhoří. /48 km kolo /

4.den   Kulturní etapa v podhůří Orlických hor. Sbalit všechny věci, mikrobusem do Olešnice v Orlických horách, lyžařské středisko. Na kole do Dobrušky, něm. Gutenfeld, založena 1320, židovský hřbitov, Kupecký dům F.L: Věka a socha. Dále do Opočna s renesančním zámkem, anglickým parkem a oborou. Následují Třebechovice pod Orebem na řece Orlici. Historie doby husitské, Orebité, po smrti Žižky Sirotci. Velké množství exulantů, do USA , Kanady, Austrálie , Polska, Německa, Švýcarska. / kolo 40 km/, mikrobusem do Brna.

INFORMACE:

Ubytování budeme v Orlickém Záhoří na polských hranicích, kde budou začínat naše cyklotúry. Vařit si můžeme sami nebo se lze stravovat v blízkém hotelu. K dispozici je na místě také prodejna potravin.