Švýcarsko, Rakousko – Innská stezka na kole

TERMÍN:  16. – 20.5. 2018 (5 dnů)

15. – 19. 8. 2018 (5 dnů)

CENA: 4 400 Kč + max. 48 €  – 4x ubytování v kempu (platí se na místě)

V ceně je doprava osob a kol, převoz materiálu a doprovod během trasy, zajištění kempů, mapky, program.

V ceně nejsou vstupy.

OBTÍŽNOST: střední

Prodloužený víkend na kole v jarních Alpách! Innskou stezka začneme ze sedla Malojapass (1 815 m.n.m.) v nádherné přírodě švýcarských Alp a skončíme v rakouském Hallu. Po celé stezce výhled na okolní 2 – 3 tisícovky, alpské louky a jezera.Navštívíme olympijská města jako St. Moritz a Innsbruck, zámek Landeck, Friedberg, Kronburg a Maxmiliánovy jeskyně.

Řeka Inn se rodí z potoků, stékajících z úbočí třítisícovky LAGREVU a čtyřtisícovky BERNINY. Horním a dolním ENGADINEM se přes legendární ST. MORITZ (dějiště zimních OH) proláme hlubokým údolím mezi ÖTZTALLER ALPEN A SILVRETTOU na rakouskou stranu do slunného LANDECKU a do dalšího olympijského města INNSBRUCKU. Širokým údolím protéká INN pod TUXER ALPEN a KAISER GEBIRGE do KUFSTEINU. Odtud teče dál k severu až do Dunaje, ale my v Hallu naši cyklotůru ukončíme.

 

 

PROGRAM:

1. den ve 13.00 odjezd od VIKINGTOURU do Znojma, TULLNU, SALZBURGU, INNSBRUCKU, LANDECKU (kemp)

2. den přes ST.MORITZ z MALOJAPASS, Innská stezka – start první etapy na kole, do kempu SCUOL (80 km)

Malojapass ( 1815) je obklopen sněhovými poli, projíždí se Engadinem, jezera, louky, do lyžařského a horolezeckého ráje St.Moritz, známého od 1139. R. 1864 začaly první hotely, 1948 ZOH, lyž. mistrovství světa 1934, 1948,1974. Mnohokrát po mostech přes Inn do osady Celerina s maledným kostelem na pahorku. V osadě podivného jména Zuoz je podivné muzeum Caferama. V osadě Susch prehistorické nálezy a římské mince. Horská obec Lavin, kostel s malbami ze 16.st. a cíl etapy lázně Scuol.

3. den SCUOL – LANDECK (70 km)

Stále z obou stran trasy dvou až třítisícovky, Inn teče bystře a studeně. Hranice mezi Švýcarskem a Rakouskem, v osadě Martina Inn vtéká do Rakouska, vlevo známé lyžařské středisko Nauders. Zakrátko městečko Pfunds s etnografickým museem, kostelem s 65 m vysokou věží a loveckým zámečkem císaře Maxmiliána I.V Riedu navštívíme zámek Siegmundsried. Kupecké středisko Prutz nabízí horní a dolní věž a několik mostů, než dojedeme do cíle do Landecku. Zámecké museum, zámek Landeck.

4. den LANDECK – INNSBRUCK (80 km)

Inn je stále bystrou horskou řekou, obchází dvoutisícovky Stubaier Alpen a je mléčně bílý. Prochází úsekem, který spojuje starou venkovskou oblast hospodářských stavení a moderní výstavbou. Míjí tiché vesničky i hlučná turistická střediska. V Zamsu odbočíme k vodopádu a k ruinám Kronburg, 3,5 km dlouhá lanovka do 2200 m, krásný výhled na záp. Tiroly. Můžeme odbočit do města Immst s muzeem kultury a umění a také s umělou lezeckou stěnou. Opuštěné stříbrné doly Rosengartenschlucht s modrou jeskyní. V Ötzbrucku navštívíme Římské lázně a mlýn v Haimingu, v Tefsu františkánský klášter. Po prohlídce Maxmiliánovy jeskyně už následuje Innsbruck s předměstím Völs, kde je náš kemp.

5. den INNSBRUCK – HALL  (80 km)

Innsbruck je od S obstoupen známým Hafelekarem ( 230), z J Serlesem ( 2700). Olympijské město 1964, úžasný skokanský můstek v Bergisel. Premonstrátský klášter a císařský zámek jsou nejzajímavějšími stavbami. Ze středu města na horu Hungerburk skoro dvoukilometrová lanovka. 40 km jižně známý průsmyk Brenner, přechod do Itálie. Za městem už je údolí podstatně širší a ještě víc se prolíná horská kultura s městskou. Stopy zanechávají středověká obchodní města i památky na dolování železa i minerálů. V Hallu je mincovní museum a posléze zámek Friedberg. Zde Innskou stezku zakončíme a vyrážíme mikrobusem přes noc do Brna.

 

INFORMACE:

Jedeme bez zátěže 310 km s klesáním o 1 300 m za 5 dnů. Spíme v kempech ve vlastních stanech a stravujeme se z vlastních zásob. PB vařič bude k dispozici. Minimální částka 100 €/os. by mohla postačit ke krytí nejnutnějších výdajů. Délky etap jsou dány polohou kempů. Doprovod mikrobusu zajišťuje trasu po celé délce.