Řecko – ostrovy Ithaka a Kefalonie na kajaku

Patří k Jónským ostrovům, protože ji ze všech stran omývá Jónské moře, stejně jako Lefkádu a Korfu, které jsme už obepluli.  Ithaka je hornatý ostrov, všude samá zeleň, sestupující až k pobřežním skalám. Délka pobřeží je 120 kilometrů s tím, že si odskočíme na východní pobřeží Kefalonie.  Hned na první pohled je zřejmé, že  naše týdenní pádlování bude docela příjemné, protože denní etapy budou jen kolem dvacítky. A také bude příjemné proto, že turistů, zvlášť na podzim, je na ostrově poskrovnu a pláže, často přístupné  jen z vody, budou na ostrově jen pro nás.
Možná nás nakonec potěší, že těch tajemných kilometrů  čeká trochu méně, než obvykle, protože Ithaka je ze všech bájných ostrovů ten nejbájnější. V místních vodách lze zažít mnohé, což je v celém světě, alespoň v literárním, dobře známo.
Pro úplnost si před vyplutím připomeneme, že jenom touha vrátit se domů na Ithaku může být nepřekonatelný problém.
A to i pro Odyssea, snad nejproslulejšího mořeplavce, válečníka, hrdinu, myslitele, vynálezce, milovníka a trošku i podvodníka. Nejen že se na Ithace narodil, ale také na ostrově kraloval.
Král musí do bitvy, tak tomu vždycky bylo. Odplul tedy s vojskem do města Trója,  které samozřejmě  pod řeckou vlajkou, obléhal plných 10 roků. Proti komu Řekové bojovali, není dnes už úplně jasné, ale proč bojovali, jasné je. Paris přece unesl ze Sparty úžasně krásnou Helenu. Když se ani za deset let nepodařilo Helenu osvobodit a hrozilo nebezpečí,  že mezitím zestárne, přišel právě Odysseus na fígl s trojským koněm. Kdyby si někdo nevzpomněl, jak to s koněm bylo, stačí se podívat na internet.
Pro nás je důležité, že se Odysseus po vítězné bitvě vydal zpět k domovu na Ithaku. Pořád se mu ale všechno komplikovalo. Potkával jednooké obry, kyklopy, sirény, lidožrouty, čarodějnice, omamné jedovaté pokrmy z lotosu  a dokonce i psa Kerbera a převozníka Chárona z podsvětí.
Jen jednou ho čekal zážitek příjemnější, setkání s divukrásnou nymfou Kalypso. I když strašně spěchal a toužil po domově, zůstal u ní na ostrově plných sedm let. Poté, co opět vyplul, měl konflikt s jednookým synem boha moře Poseidóna, kterému vypíchl jediné oko. Poseidón nato vypustil z vaku všechny větry a bouře světa, aby Odyssea potrestal. S pomocí spřátelených bohů se ale podařilo spoutat rozezlené  živly zase zpátky do vaku a doplout po 20 letech domů na Ithaku. Manželka a současně královna Penelopa na něho i přes dotírající nápadníky skutečně dvacet let čekala. Byla tak strašně věrná, že nakonec nechtěla už ani samého Odyssea. Prostě nádhera, zvlášť, když si uvědomíme, že autor báje Homér byl  slepý. Při vědomí, v jakých riskantních a světově proslulých částí Země se pohybujeme, bychom už mohli konečně vyplout.

TERMÍN: 4. – 15. 9. 2024 (12 dní)

CENA:   11 900 Kč

 

V ceně je doprava osob a materiálu, vedení, trajekt, program, zajištění noclehů.

V ceně nejsou kempy a vstupy.

 Program zájezdu:

1.den       V 8.00 odjezd z Brna, Kounicova 20, od Vikingtouru.
Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Niš, provizorní nocleh.
2.den        Skoplje, Soluň, Kozani, Joannina, Astakos. Trajekt.
3.-11.den    Plavba na kajaku kolem pobřeží Kefalonie a Ithaky.
Denní etapy podle mapky, kterou účastníci dostanou.

V Sami je námořní muzeum, pak pitoreskní rybářská vesnička Karavomylos, krápníkové jeskyně. Jeskyně Melissani je ozdobená jezerem a zprávou o podivně kolísajících vodách.
Kolem skalnatého pobřeží do další rybářské osady Agia Eamia a do Fiskardo, přístavu a jednoho z nejhezčích míst ostrova. Po přeplavbě poplujeme kolem záp. pobřeží Ithaky k jihu. V zátoce Polis je Odysseova jeskyně, ale netřeba se vzrušovat. Skoro každá jeskyně je Odysseova. Zajímavá je asi kilometr široká šíje. Kdybychom nebyli pádleři, ale třeba nosiči nebo vojáci, mohli bychom si plavbu zkrátit a kajaky přes hřebínek přenést. Agios Ioanis je asi 80 m nad vodou, ale vyjít se tam dá. Pobřeží se už láme k severu a pokud máme na mysli civilizaci, čeká nás hlavní město Ithaky podivného jména Vathy. Znamená v řečtině hluboký, míněno hluboká, tedy dlouhá zátoka. Mají tam opevnění, muzeum a také supermarket.  Ústí střeží miniostrůvek Lazareto, na kterém v dobách morů drželi cizince v karanténě. Městečko si daleko později oblíbil slavný anglický básník Byron. Současně si oblíbil svoji sestru tak moc, že spolu měli dítě.
Další rybářskou osadou je Kioni, která  vznikla v 16. století, kdy se obyvatelé horské vesnice přestěhovali kvůli zemětřesení dolů k moři. Za sebou necháme tři větrné mlýny a z přístavu Frikes přeplujeme do Astakos.

11.- 12.den trajekt a jízda do Brna, příjezd na loděnici k večeru.

INFORMACE: V úterý 3. 9. v 17.00 se sejdeme na Brněnské přehradě na loděnici na Sokoláku a  naložíme lodě a materiál. Ve středu ráno v 8.00 hod. vyjedeme ze stadionu na Kounicově 20 směr Bratislava.
Pokud by byl zájem, nabízí se možnost výstupu na Olymp, téměř třítisícovka. Znamenalo by to pro představu 2 dny vzhůru, jeden a půl dne dolů.