Stopy Moravanů v rakouských Alpách

Jednou ze zajímavých stop je Bruenner Huette ve Steiermarku pod vrcholem hory Stoderzinken nedaleko Schladmingu. Začali ji stavět v r. 1886 a investorem byla sekce Oesterreichische Alpenverrein v Radstattu. Tento spolek není třeba lidem , kteří chodí do hor,   zvlášť představovat. Nová chata, samozřejmě dřevěná, hned příští rok vyhořela. Alpisté z Radstattu asi pojali   k chatě nedůvěru a prodali ji a teď  už jsme doma,   brněnské sekci stejného klubu, tedy Oesterreichsche Alpenverrein. Tehdy měla ta sekce  20 členů, vesměs rakouských nebo německých občanů Brna. Říkala si  Moravia. Ale ani Moravia nebyla s chatou nebo vlastně s její polohou ,spokojena. Kopec Stoderzinken nad chatou / 2048/ poskytoval krásný a daleký rozhled, turistika na jedničku, stejně jako lyžování. O lezení si ale mohli nechat členové Moravia sekce jen zdát. Je trošku podivné, že si toho nevšimli dřív. V roce 1902 převedli chatu do bratrské vídeňské sekce, které se lyžování nad městečkem  Groebning naopak líbilo. Chata pokračovala se svými dramaty dál, nejmíň ještě dvakrát vyhořela, nejméně dvakrát se nechala od základů přestavět a nakonec skončila v r. 1968 v rukou tehdejšího nájemce . Od té doby je v soukromém držení. Svoje původní jméno si  k naší radosti ponechala. Možná je zajímavé, že k přespání nabízí 20 postelí, tedy na chlup stejně, kolik měl klub Moravia , když chatu kupoval. Pak že se historie neopakuje. Zde po 131 letech.

   Pokud zůstaneme ve Steiermarku a blízkém Niederoesterreichu,  nemůžeme vynechat druhou , snad ještě zřetelnější moravskou stopu na alpských stráních. Tentokrát to není budovatelská nebo chcete li  klubová stopa, ale hned stopa muže, který zatočil pobytem v horách, jako snad nikdo. U nás je, pokud se srovnáváme s Rakouskem, poměrně málo známý. Jeho jméno je Matyáš Žďárský, u sousedů Matyas Zdarsky.  Z metálů dostal nejslavnější Císařský rytířský kříž a Zlatou medaili za zásluhy o rakouskou republiku. Byl lavinovým expertem, lyžařským instruktorem , vynálezcem sportovního nářadí, především lyžařského. Žďárák zná každý , ale ne každý ví, že je také z jeho dílny. Je po něm pojmenována řada ulic ve Vídni, St. Poelten, Lilienfeld, několik horských cest a v Lilienfeldu  můžeme navštívit Žďárského lyžařské museum.  Mají tam vystavené lyžařské vybavení a vývoj materiálové základny, především vázání. A proč vlastně v souvislosti se Žďárským  hovoříme o moravské stopě? Narodil se totiž v roce 1856 v dědině Kožuchovice u Třebíče jako jeden ze 7 dětí. Přesto se propracoval do různých škol, také v Brně, Mnichově a Vídni. Je pokládán za otce moderního rakouského stylu, který zcela změnil světové lyžování. Zemřel v St. Poelten v r. 1940.

Kromě moravských stop našich krajanů v Alpách bychom našli řadu dalších konkretních důkazů  našich horských aktivit,  , tentokrát Němců z Čech . Jen zkráceně je to Stuedelhuette pod Gross Glocknerem, dílo pražské sekce Alpenverreinu nebo dodnes fungující Pragerhuette ve stejné oblasti. Ve skupině Dachsteinu, pod hřebenem Gosaukamm funguje Gablonzer  Huette  (Jablonecká), v Zilletaller Alpen Warnsdorfer Huette a Payerhuette pod Ortlerem. Jak je zřejmé, tyto oblasti jsou mimo technické možnosti našeho krátkého zájezdu.

TERMÍN: 26. – 29. 8. 2021

CENA: 4 200 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den.  Ve 14.00 odjezd od Vikingtouru, ul.Sokolská, Brno. Směr Wien, St. Poelton, Phyrnpass, Groebning. Klimatické lázně, parky, malá prohlídka, ubytování. Z Brna asi 4  hodiny mikrobusem

2.den  Pěší tůra z Groebningu / 770 mn.m./. Celková dílka výstupu 4  hodiny, zcela bezpečné. Cestou Hofmanningerweg vzhůru a lesem  na chatu Bruenner Huette/ 1747 mn.m./ Prohlídka, historie, výhled na skupinu Dachsteinu, Totes Gebirge, Niedere Tauern, Gross Glockner. Kostelík, možná přesněji kaplička Friedenskirche z r. 1898. Dnes je tam záchranná stanice horské služby. Výstup na vrchol Stoderzinken / 2048/ , lyžařské a paraglidingové terény. Nově zřízené Alpské středisko s pěti zajištěnými lezeckými cestami / ferrata/ a adrenalinovým skluzem. Dolů do Groebmingu mikrobusem, vytrvalí zájemci mohou pěšky . Ubytování .

3.den Mikrobusem přejezd do Lunz am See / 180 km/ , pěší tůra od východního břehu Lunzer See kolem zámku Seehof , k jezerům Mittersee a Obersee a na vrchol Duerrensteinu / 1878 mn.m./ Přes chatu Ybstaller Huette zpět k jezeru Lunzersee. Tůra o celkové délce 20 km s převýšením 1300 m.  Možnost zkrácené tůry na Kleine Duerrenstein / celk. 12 km/. Nocleh.

4.den Ráno přejezd do Lilienfeldu, návštěva lyžařského muzea Matyase Zdarskeho. Do Brna, příjezd za světla k Vikingtouru, Sokolská ul.