Evropské cyklostezky

Evropa je protkána stovkami kilometru cyklostezek, které vedou především údolím řek, přes horská sedla, po tělesech železničních tratí a po vysokých hřebenech, aby vzápětí dosáhly měst, kde nám právě bicykly umožní prohlídky bez velké námahy a s velkým akčním radiusem. Vídeň, Benátky, Florencie, Graz, Amsterdam, Mnichov…..

Cyklotrasy tak pomohou otevřít oči především mladé generaci. Skupiny přátel nebo rodin s dětmi (7-8 osob) si mohou vybrat kteroukoli z tras typu.

Murská  stezka, Rýnská, Ennská, Drávská, Via Adria, Via Claudia, Traunská, Betaňská, Toskánská, podle Loiry nebo Via Verdes v Andalusii.

Pro zájemce o méně známe destinace můžeme nabídnout Skandinávii, Rusko nebo Pobaltí.