Rusko – poznávací zájezd na Bajkal

Big-Baikal-Tour

TERMÍN: 25. 6. – 5. 7. 2020

 

CENA:  43 000 Kč při účasti 7 lidí  + letenka do Irkutsk asi 15 000 Kč

Letecky se přepravíme do Irkutska, kde bude čekat místní průvodce, který s námi bude po celou dobu pobytu. Bude hovořit rusky a anglicky. Přesunovat se budeme mikrobusem, vlakem a loděmi dle programu. Veškeré vstupy dle programu jsou v ceně, stejně tak jako 9 x ubytování ve dvoulůžkových (za příplatek jednolůžkových) pokojích. Stravování je formou plné penze. Po skončení budeme dopraveni opět na letiště v Irkutsku, kde se s průvodcem rozloučíme.

Bajkal měří 600 kilometrů a větší jezero už na světě není.  Tím, že je to jezero sibiřské, se jeho turistická atraktivita  ještě zvyšuje. Původ názvu není zcela jasný, ale předpokládá se, že pochází z jazyků okolních původních národů,  jako je příkladně burjatština a znamená v zásadě vodu, kde je hodně ryb. Hloubka 1620 m a okolní kopce kolem 2000 naznačují, že se jedná o tektonickou proláklinu, která se v důsledku častých zemětřesení ještě dále zvětšuje. Do Bajkalu přitékají stovky řek a potoků a vytéká  jen Angara, dle pověsti milenka bohatýra Jeniseje, se kterým splývá ve věčné cestě k severu. Přitékající vody jsou však bez romantiky zdrojem znečištění, působící vrásky ekologům, nejvíc z nich pak papírny, přehrady a ropovody. Centrem nejbližšího okolí je město Irkutsk s víc než půlmilionem obyvatel. K prohlídce nabízí řadu kostelů a katedrál, etnografické muzeum, akvárium a také otázku, co to je za zvíře, které  má město ve znaku. Odpověd nezná nikdo. Město bylo založeno v 17. století a stalo se centrem irkutské gubernie, které hodně pomohla stavba Transsibiřské magistrály v r. 1898. S osudy města  jsou spojeny i boje našich legionářů, kteří zde strávili téměř rok a podíleli se na osudu revoluce a osudu jedné z historických postav, admirála Kolčaka. Okolí Bajkalu nezklame ani řadou ostrovů, z nichž největší je Olchon, ani písčitým a skalnatým pobřežím. Návštěva muzea stojatých vod s akváriem, bajkalskou faunou, projížďka parníkem a motorovým člunem a cesta vlakem četnými tunely přímo po pobřeží, také nikoho nezklamou, stejně jako prohlídka sibiřské vesnice, folkloru a setkání se šamanem. Především si ale uvědomíme nekonečnost Sibiře i samotného Bajkalu, nepředstavitelné vzdálenosti, jiný druh myšlení a snad i vyznávání jiných hodnot,  než na jaké jsme zvyklí.

Příklad programu zájezdu z minulých let anglicky:   Big Baikal Tour

Příklad programu zájezdu rusky:  Листвянка+Ольхон_8 чел-1

Program Vám bude upraven na míru dle složení a požadavků skupiny.

Výše uvedené odkazy pokládejte za jednu z možných variant.